Viðhaldsendurhæfing í dagþjónustu

Markhópur: Einstaklingar með skaða á miðtaugakerfi sem búa í sjálfstæðri búsetu og hafa lokið virkri endurhæfingu en þurfa sérhæfða nálgun og viðhaldsþjálfun tengt hreyfifærni, tjáningu, samskiptum og/eða vitrænum þáttum s.s. athygli, minni og stýrifærni.

Tilvísunaraðilar: Endurhæfingateymi SBH, Landspítali Grensásdeild, Reykjalundur og heimilislæknar, velferðarsvið sveitarfélaga.

Markmið: Að viðhalda færni og sjálfstæði einstaklingsins, ásamt því að styðja hann til aukinnar þátttöku í samfélaginu.

Tímalengd: Þjónustuþörf endurskoðuð á 6 mánaða fresti

Fagaðilar sem starfa í teymi: Iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari, talmeinafræðingur.

Innihald: Þjálfun í hópum undir leiðsögn fagaðila með þekkingu á skaða í miðtaugakerfi og áhrif hans á færni og lífsgæði. Þjálfunarhópar valdir í samvinnu við einstaklinginn og þarfir hans. Þjálfunaráætlun er endurskoðuð reglulega í einstaklingsviðtölum (ekki sjaldnar en á 6 mánaða fresti).

Umsóknarferli: Einstaklingur fyllir út umsókn og sendir inn ásamt læknabréfi og nánari upplýsingum frá fagaðilum. Umsókn er tekin fyrir af inntökuteymi skv. vinnureglum. Mælt er með því að kynna sér starfsemina áður en sótt er um og koma í heimsókn til að vera viss um að þetta úrræði henti.

Eftir að umsókn hefur verið útfyllt þarf að senda hana til inntökuteymis á netfangið endurhaefing@sbh.is

Tengill á umsókn er hér fyrir neðan.

Umsókn